Header Image - ''Sınırsız Hizmet Anlayışı''

admin

SİNOGENECLON MARKA ELİSA KİTE AİT ULUSLARARASI MAKALE VE DERGİ YAYINLARI

by admin

dergiler-yayinlar-makaleler-article-purchased-journal-research-clinical-elisa-human-rat-rabbit


Human HEPCİDİN -ELISA Kit SinoGeneClon-Catalog No-SG-10182
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=101182


The VDR level in the serum was determined using a Human Vitamin D Receptor (VDR) ELISA Kit (Catalog number: SG-10743, SinoGeneClon Biotech Co., Ltd,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20300073

Measurement of NOx, eNOS, and ADMA levels in tissue
Tissue NOx, eNOS, and ADMA levels are measured by Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) kit (SinoGeneClon Biotech Co., Ltd.,
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302020000801128&tlng=en


T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK tarafından 116O027 proje -Tez No: 2019–006

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
İdrarda IGFBP-7 ve TIMP-2 Seviyesinin Ölçülmesi
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/6393/647980.pdf?sequence=1

Hacettepe Üniversitesi Journal of Biology and Chemistry-Research Article
Human Bax, HER-2 and Caspase-9 ELISA kits were from Sinogeneclon Co., Ltd.

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/31089

Rat İnsulin receptor Elisa kit was purchased from SinoGeneClon Biotech Co. Ltd.
ORIGINAL ARTICLE- DOI: 10.23937/2377-3634/1410091

https://clinmedjournals.org/articles/ijdcr/international-journal-of-diabetes-and-clinical-research-ijdcr-5-091.php?jid=ijdcr

Research Article Volume 2019 |Article ID 7028314 | https://doi.org/10.1155/2019/7028314 Therapeutic Effect of Dunaliella salina Microalgae on Thioacetamide- (TAA-) Induced Hepatic Liver Fibrosis in Rats: Role of TGF-β and MMP9
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), transforming growth factor (TGF-β), collagen I, alpha-smooth muscle actin (α-SMA), metalloproteinase-9 (MMP9), and tissue inhibitors of metalloproteinase-1 (TIMP-1) were determined using ELIZA kits procured from SinoGeneClon Biotech Co., Ltd.

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/7028314/


European Journal of Radiology
DOI: 10.1016/j.ejrad.2018.04.007
Serum levels of Cystatin C

https://ihale.org/app_files/2018/11/Article_Dosyalar_2_1e0fc542.pdf

ANASAYFA

by admin

Firmamız,çok çeşitli sitokinler de dahil olmak üzere çeşitli antijenleri, proteinleri ve peptidleri tespit eden Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Tahlili (ELISA) kitleri (ve özel elisa kiti ürünleri) tedarik etmektedir.

Çok kapsamlı kataloğumuz, çeşitli biyokimyasal yolları ve kanser, insülin sinyal yolu ve oksidatif stres gibi hastalık durumlarını araştırmak için kullanılabilecek ELISA kitlerini içeri içermektedir. Firmamız, İnsan , Fare , Sıçan , Sığır , Tavşan , Tavuk , Domuz , Maymun , Keçi , Koyun , Köpek , Gine Domuzu ile reaktif olan binlerce ELISA kitini ayrıca, At , Balık , Kedi , Hamster , Eşek , Ördek , Güvercin , Deve , Kaz , Bitki vb. Gibi daha az yaygın türlerden örneklerle kullanılabilen bir çok ELISA kitine sahibiz . ELISA kitleri, serum, plazma ve doku homojenatları, ayrıca hücre kültürü lizatları ve süpernatanları içeren çok çeşitli numune tipleriyle kullanılabilir.


Firmamız, çok sayıda antijen, protein ve peptidin tespiti için Enzim Bağlantılı İmmunosorbent Tahlili ( ELISA Bilimsel Araştırma Kitleri ) kitleri sağlamaktadır.
Çok çeşitli tür reaktivitesi sunuyoruz (lütfen aşağıda inceleyebilirsiniz).Bilimsel Yayın Desteği nasıl yapılır?

by admin 0 Comments
 • Bilimsel Yayın Desteği nasıl yapılır?
 • Yayın Süreklilik Desteği Proje Başvurusu nasıl yapılır?
 • Dış Kaynaklı Projeleri Özendirme Desteği Proje Başvurusu nasıl yapılır?
 • Patent-Model-Tescil Desteği için- Proje Başvurusu nasıl yapılır?
 • Bilimsel Yayın Desteği Başvurusu nasıl yapılır?
 • Revizyon Notları
 • Teklif Değerlendirme
 • Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 • Harcama Pusulası nedir?
 • Uluslararası Yayın ve derğiler hakkında(  SinoGeneClon elisa kit, nytimes, Global Health, Medicine, Healthcare, International, Journal of Medical, NIH, National Center for Biotechnology Information, Science, AMERICAN JOURNAL, INTERNATIONAL JOURNAL, Fast Publication,Pharma and Bio Sciences, NCBI, pubmed,nlm, Journal of AOAC, OBGYN, Wiley Online Library, europe PMC, Springer Open journals, Chin Med, SCI, SCI EXP)

Tez İçin-Proje Başvuru nasıl yapılır?

by admin 4.073 Comments

TEZ Projesi Başvurusu İçin;

Tez Projelerinin yürütücüleri Tez danışmanıdır. Bir danışman en fazla 2 tane lisansüstü projesi 1 tane lisans projesi alabilir.

 1. > Yükseklisans Tez Projesi: 7.500,00 TL
 2. > Sanayi İşbirliği Yükseklisans Tez Projesi:11.250,00 TL
 3. > Doktora/ Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 15.000,00 TL
 4. > Sanayi İşbirliği Doktora Tez Projesi: 22.500,00 TL
 5. > Lisans Projesi : 3.000,00 TL
 • * Sanayi kuruluşunun vereceği destek açık bir şekilde belirtilmek şartıyla toplam bütçenin en az %20 si ayni veya nakdi olarak sanayi kuruluşu tarafından sağlanmalı. BAPK biriminin her yıl belirlediği destek miktarlarının % 50 fazlası ile desteklenir.
 • * Yükseklisans Tez Projesi Başvurularında, enstitüden alınmak üzere öğrencinin dersleri geçtiğine dair yazı; Doktora Tez Projesi Başvurularında ise yeterliliği geçtiğine dair yazı alınarak başvuru evrakları ile birlikte BAPK’ ya teslim edilmelidir.
 • * Sanayi İşbirliği Tez Projelerinde; üniversitemiz personeli araştırmacı ile proje ortağı yetkilisi imzalarının yer aldığı, ortaklar arasında proje dair görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil vb. konularının belirtildiği Proje Ortaklık Sözleşmesi (Tez Projesi Başvuru Evraklarında Mevcuttur.) imzalanması gerekir. Başvuru esnasında Proje Ortaklık Sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir.
 • * Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.
 • * Proje Başvuruları BAP Komisyonu tarafından incelenip karara bağlandıktan sonra proje yürütücüsüne (Tez öğrencisinin danışmanına) e-mail ile bilgi verilir.

Formlar-

by admin 28 Comments
 1. Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 2. Proje Sonuçları
 3. Proje Raportörü hakkında
 4. Sonuç Raporu Değerlendirme nasıl gerçekleşir?
 5. Ara Raporlar nasıl hazırlanır?
 6. Ara Rapor Değerlendirme  nasıl yapılır?
 7. Sipariş Formu nasıl oluşturulur?
 8. Proje Avansı nedir?
 9. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi nasıl yapılır?
 10. Proje Ülkelere Göre Günlük Yevmiye Miktarı nedir?
 11. Banka Hesap No hakkında
 12. Proje ürünleri ve Teknik Şartnameler
 13. Proje Bilimsel Toplantı Katılım hakkında
 14. Proje Harcama Pusulası hakkında
 15. Proje Öneriler ve Değerlendirmeleri nelerdir?

Daha fazla bilgi için tıklayınız..

Kaynak: Akdeniz Üniv. BAP projeleri