Hemogram Cihazı

Tam kan sayımı (hemogram cihazı), kişinin genel sıhhat durumu ve var ise hastalıkları hakkında düşünce veren bir kan testidir. Kan dolaşımında yer alan hücreler ve hücrelerle ilgili bazı değerler ölçülür.

İnsan Kan Sayım Cihazı

Bu değerler aşağıdaki gibidir.

 • WBC, Sayısal parameterleri: Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#,
 • WBC, Yüzdelik parametreleri: Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%
 • RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, otomatik olarak okuyabilmelidir.
 • 1. WBC          :Beyaz küre sayısı,
 • 2. RBC           :Kırmızı küre sayısı,
 • 3. HB : Hemoglobin,
 • 4. HCT: Hematokrit,
 • 5. MCV          :Ortalama kırmızı küre hacmi,
 • 6. MCH          :Kırmızı küredeki ortalama hemoglobin,
 • 7. MCHC        :Birim hacim kırmızı küredeki hemoglobin,
 • 8. PLT             :Trombosit sayısı,
 • 9. MPV           :Ortalama trombosit hacmi,
 • 10. PCT :Plateletkrit,
 • 11. Neu% : Nötrofil yüzdesi,
 • 12. Lym%     :Lenfosit yüzdesi,
 • 13. Mon%    :Monosit yüzdesi,
 • 14. Bas%      :Bazofil yüzdesi,
 • 15. Eos% :Eozinofil yüzdesi,
 • 16. Neu# :Nötrofil sayısı
 • 17. Lym#       :Lenfosit sayısı,
 • 18. Mon#      :Monosit sayısı,
 • 19. Bas#       :Bazofil sayısı,
 • 20. Eos# :Eozinofil sayısı
 • 21. RDW        :Kırmızı küre dağılım genişliği,
 • 22. PDW         :Trombosit dağılım genişliği,
 • 23. RDW-SD  : Eritrositlerdeki hacim büyüklüğü
 • 24. RDW-CV : Eritrositlerin histogram genişliği

 

 

PE 7010VET

Hemogram Cihazı işlemini tam otomatikman insan faktörünü ortadan kaldıran ve hiçbir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak konsültasyonları gerçekleştiren bir diagnostik alettir. Sayım için tek yapılması gereken hazır durumda olan cihaza sayımı yapılacak kan numunelerinin yüklenmesi ve işlemin başlatılmasıdır.

Hematoloji Cihazı için lütfen bizimle irtibata geçiniz

Cihaz