ÜRÜNLER

ÜRÜNLER  –  CİHAZLAR  –  K İ T L E R  

                  Firmamız, çok çeşitli sitokinler olmak üzere çeşitli antijenleri, proteinleri ve peptidleri tespit eden Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Tahlili (ELISA) kitleri (ve özel elisa kiti ürünleri) Ayrıca, İnsan ve Hayvan Hematolojisi Kan Sayım cihazları, Biyokimya yanı sıra Elisa Okuyucular ve Yıkayıcıları cihazları tedarik etmektedir.

K İ T L E R 

httpsresimlink.comeF2YW

*Elisa Kitleri 

*Biyokimya Kitleri

*Veteriner Biyokimya Kitleri

C İ H A Z L A R

*Elisa Okuyucu Cihazlar

*Elisa Yıkayıcı Cihazlar

*Koagülasyon Cihazları

*Biyokimya Cihazları

Elisa kit çalışması
Şekil: Elisa-testleri sandwich yöntem

*Kan Sayım Cihazları

*İdrar Analiz Cihazları

*Görüntüleme Sistemleri

Cr Sistemler

elisa plak
Elisa Plate
Dr Sistemler
  • Kan Gazı Cihazları
  • Pcr Real Time Sistemler 
  • Mikroskoplar
  • Binoküler Mikroskop
  • Trinoküler Mikroskop                                                                                 
  • Veteriner Sperma Mikroskobu
  • Veteriner Dijital Mikroskop

 

 

 

 

 

【 Sosyal Medya 】【 Bize Katılın 】【 Abone ol 】【 Yorum Yapınız】