Makrosel Tibbi Ürünler Elisa Kitleri

Firmamız, çok çeşitli sitokinler olmak üzere çeşitli antijenleri, proteinleri ve peptidleri tespit eden Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Tahlili (ELISA) kitleri (ve özel elisa kiti ürünleri) Ayrıca, İnsan ve Hayvan Hematolojisi Kan Sayım cihazları, Biyokimya yanı sıra Elisa Okuyucular ve Yıkayıcıları cihazların yanı sıra IFA, RİA kitlerini tedarik etmektedir.

Böylece, MAKROSEL ailesi olarak, dünya üzerinde yaşam alanları daralan hatta soyu tükenmeye yüz tutmuş bazı dostlarımıza olan kapımızı araladık.

elisa 1

Ayrıca, firmamız çok kapsamlı kataloğumuz, çeşitli biyokimyasal yolları ve kanser, insulin sinyal yolu ve oksidatif stres gibi hastalık durumlarını araştırmak için kullanılabilecek ELISA kitlerini içermektedir. Bu dostlarımıza aynı zamanda sahip olduğu yaşam hakları ve hak ettiği en iyi desteği verdiğimize inanıyoruz. Bu nedenle, hakkımızda ve dostlarımızın teşhis / tedavi test ve ekipmanları, hatta gıda/barınmaları için profesyonel güvenilir ürünleri ve hizmetleri sunmayı bir ‘ İNSANLIK GÖREVİ’ olarak benimsedik.

tıbbı ürünler
Tavşan Elisa Kitleri

Böylece, İnsan Fare , Sıçan , Sığır , Tavşan , Tavuk , Domuz , Maymun , Keçi , Koyun , Köpek , Gine Domuzu ve At , Balık , Kedi , Hamster , Eşek , Ördek , Güvercin , Deve , Kaz yanı sıra Bitki vb. Görüldüğü gibi daha az yaygın türlerden örneklerle kullanıldığı gibi bir çok ELISA kitine sahibiz . Üstelik ELISA kitleri, serum, plazma ve doku kadın sıvı, göz yaşı yanı sıra diğer bütün sıvılardan çalışma imkanı sunmaktadır. Homojenatları, ayrıca hücre kültürü lizatları ve süpernatanları içeren çok çeşitli numune tipleriyle kullanılabilir. Ancak, ülkemizde uluslar arası bilimsel araştırmalar açısından dünya ortalamasının altıdadır. Böylece Aşağıda çeşitli tür reaktivitesi sunuyoruz.

ELİSA KİTLERİ

Kitler yeni nesil ve teknolojik olması kullanıcılar için büyük avantaj sağlamaktadır. Daha detaylı açıklamak gerekirse, aynı anda bir çok testi çalışmaktadır. Üstelik çok düşük maliyetle. Kitler sadece kan sayım yapmamaktadır. Bununla birlikte ön tanı ve teşhis koymaktadır. Görüldüğü gibi, ilerleyen teknoloji ile birlikte laboratuvar Kitleri de önem taşımaktadır. Fakat, ülkemizde kullanılan laboratuvar Kitlerin % 95’i yurt dışından ithal edilmektedir. Kitler kan sayım gerçekleştirirken aynı zamanda kendi bakım ve genel temizliğini yapmaktadır. Lakin Kitler aynı şekilde, test yaparken her bir parametre için ek solüsyon harcaması yapmamaktadır. Özellikle, bir tasarruf sağlamaktadır. Mesela, laboratuvar ortamında bir test ortalama 1 dakikada sonuç vermektedir. üstelik başka bir işlem yapmadan. Hatta bütün parametreler aynı anda raporlanır. Yine de bu Kitler hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Kısacası, kan sayım örnek olarak, kan dışında beyin sıvısı da çalışmaktadır. Başka bir değişle Elisa Kitleri farklı numunelerle teşhis koymaktadır. Özetle, her altı ayda bir bu testleri yapmalıyız. Mesela, hayvan ile insan arasındaki hücre yapıları farklıdır. Bundan dolayı veteriner Kitlerin kullandığı makineler farklı bir teknoloji ile üretilmektedir. Ayrıca, laboratuvar ortamları da farklıklar göstermektedir. Oysaki, bütün canlılarda kan aynı kan. Ancak, hücre yapıları farklıdır. Örneğin, hayvanların hücre çeperleri ve yapıları insandan farklıdır. Ayrıca, insandan daha yağlı bir yapısı vardır. Mesela, hayvanlar arasında da kan hücre yapıları farklılık göstermektedir. Hatta, bir keçi ile bir koyunun hücre yapıları farklıdır. Lakin, bir at ile bir kümes hayvanın hücreleri de farklıdır. Başka bir değişle, bütün canlıların hücre yapıları farklıdır. Açıklamak gerekirse insanlar arasında da değerler arasında farklı test sonuçları bulunmaktadır. Yani, Kitler sağlık açısından oldukça yararlıdır. Örneğin, Çin’de olan bir insan ile Afrika’da yaşayan bir insanın testler arasında değişikler göstermektedir. Başka bir değişle, bölgeler arasında da canlılar arasında hücre ve değer farkları vardır. Böylelikle, Kitler üretimden sonra ve kurulum aşamasında tekrardan kalibre edilmelidir. Böylece, Elisa Kitleri çok önemlidir. Ama özel boyama yapılarak kalibre yöntemi işlevi görür. Aynı şekilde, ilk kurulumda Kitler tavşan veya güvercin kanı ile kontrol edilmelidir. Son olarak Elisa Kitleri çok önemli bir laboratuvar Kitlerdir. Böylece, düzenli olarak rutin test yapmak gerekir. Özellikle, mevsimsel geçişlerde.

İNSAN ELİSA KİTLERİ   EŞEK ELİSA KİTLERİ  BİTKİ ELİSA KİTLERİ  DOMUZ ELİSA KİTLERİ
FARE ELİSA KİTLERİ   HEMSTER ELİSA KİTLERİ TAVŞAN ELİSA KİTLERİ  BALIK ELİSA KİTLERİ
KUŞ ELİSA KİTLERİ ÖZEL ELİSA KİTLERİ İNEK ELİSA KİTLERİ   SIÇAN ELİSA KİTLERİ
AT ELİSA KİTLERİ  KÖPEK ELİSA KİTLERİ  ÖRDEK ELİSA KİTLERİ MAYMUN ELİSA KİTLERİ
SÜRÜNGEN ELİSA KİTLERİ KEÇİ ELİSA KİTLERİ  KAZ ELİSA KİTLERİ GÜVERCİN ELİSA KİTLERİ
KOYUN ELİSA KİTLERİ KEDİ ELİSA KİTLERİ  DEVE ELİSA KİTLERİ TAVUK ELİSA KİTLERİ 

Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

【 Sosyal Medya 】【 Bize Katılın 】【 Abone ol 】【 Yorum Yapınız】