Firmamız,çok çeşitli sitokinler olmak üzere çeşitli antijenleri, proteinleri ve peptidleri tespit eden Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Tahlili (ELISA) kitleri (ve özel elisa kiti ürünleri) Ayrıca, İnsan ve Hayvan Hematoloji Kan Sayım cihazları, Biyokimya ve Elisa Okuyucular, Yıkayıcıları IFA, RİA kitlerini tedarik etmektedir.

Çok kapsamlı kataloğumuz, çeşitli biyokimyasal yolları ve kanser, insulin sinyal yolu ve oksidatif stres gibi hastalık durumlarını araştırmak için kullanılabilecek ELISA kitlerini içeri içermektedir.  İnsan , Fare , Sıçan , Sığır , Tavşan , Tavuk , Domuz , Maymun , Keçi , Koyun , Köpek , Gine Domuzu ile reaktif olan binlerce ELISA kitini ayrıca, At , Balık , Kedi , Hamster , Eşek , Ördek , Güvercin , Deve , Kaz , Bitki vb. Gibi daha az yaygın türlerden örneklerle kullanılabilen bir çok ELISA kitine sahibiz . ELISA kitleri, serum, plazma ve doku homojenatları, ayrıca hücre kültürü lizatları ve süpernatanları içeren çok çeşitli numune tipleriyle kullanılabilir.


Aşağıda çeşitli tür reaktivitesi sunuyoruz. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • SİNOGENECLON  MARKA ELİSA KİTLERİ
 •  Özel ELISA Kiti  – Kuş ELISA Kitleri – Sığır ELISA Kitleri (inek, sığır)
 •  Deve ELISA Kitleri –  Köpek ELISA Kitleri (Köpek)
 •  Tavuk ELISA Kitleri – Eşek ELISA Kitleri – Ördek ELISA Kitleri
 •  Equine ELISA Kitleri (At) –  Feline ELISA Kitleri –  Balık ELISA Kitleri
 •  Keçi ELISA Kitleri –  Kaz ELISA Kitleri – Domuzu ELISA Kitleri
 •  Hamster ELISA Kitleri –  İnsan ELISA Kitleri –  Maymun ELISA Kitleri
 •  Fare ELISA Kitleri (Murin) –  İnsan Primat ELISA Kitleri –
 •  Güvercin ELISA Kitleri –  Bitki ELISA Kitleri –  Domuz ELISA Kitleri
 •  Primat ELISA Kitleri –  Tavşan ELISA Kitleri –  Fare ELISA Kitleri
 •  Koyun ELISA Kitleri