Goat-Keçi Elisa Kitleri

Kullanım Amacı:

Keçi (IgG) test kiti, Keçilerin biyolojik sıvısında IgG’yi ölçmek için oldukça hassas iki bölgeli enzim bağlantılı immünolojik testtir.

Test Prensibi:

Çift antikorlu sandviç ELISA’nın prensibi Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu testte, numunelerde bulunan IgG, polistiren mikrotitre oyuklarının yüzeyine adsorbe edilmiş anti-IgG antikorları ile reaksiyona girer. Bağlanmamış proteinlerin yıkanarak uzaklaştırılmasından sonra yaban turpu peroksidaz (HRP) ile konjuge anti-IgG antikorları eklenir. Bu enzim etiketli antikorlar, önceden bağlanmış IgG ile kompleksler oluşturur. Başka bir yıkama adımını takiben, immünosorbana bağlanan enzim, kromojenik bir substrat olan 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidin (TMB) ilave edilerek test edilir. Bağlı enzimin miktarı, test edilen numunedeki IgG konsantrasyonu ile doğrudan değişir; bu nedenle, 450 nm’deki absorbans, test numunesindeki IgG konsantrasyonunun bir ölçüsüdür.

izotip: IgG h+l
Tür Reaktivitesi   : Keçi

Örnek: Keçilerin biyolojik sıvısı
Test Tipi : Sandviç
Hazırlama ve Saklama: 4 derece C’

IgG elisa kitinin Tipik Test Verileri/Standart Eğrisi (yalnızca referans için)

egri grafigi

Goat IgG elisa kiti (Keçi IgG ELISA Kiti) eğrisi

 

Goat-Keçi

Goat-Keçi

SG-71001 Goat Immunoglobulin A (IgA)ELISA Kit
SG-71002 Goat Immunoglobulin M (IgM) ELISA kit
SG-71003 Goat contagious pleuropneumonia(GCP)ELISA kit
SG-71004 Goat pox virus(GPV) ELISA Kit
SG-71005 Goat Calprotectin (CALP) ELISA kit
SG-71006 Goat adrenomedullin,ADM ELISA Kit
SG-71007 Goat Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP-5)ELISA Kit
SG-71008 Goat Thyroid Stimulating Hormone,TSH ELISA Kit
SG-71009 Goat C-type natriuretic peptide(CNP)ELISA Kit
SG-71010 Goat Cortisol ELISA Kit
SG-71011 Goat Ceruloplasmin(CP) ELISA Kit
SG-71012 Goat Kappa-casein(CSN3) ELISA kit
SG-71013 Goat Beta-casein(CSN2) ELISA kit
SG-71014 Goat Estradiol(E2) ELISA Kit
SG-71015 Goat follicle-stimulating hormone,FSH ELISA Kit
SG-71016 Goat gastrin (GAST) ELISA kit
SG-71017 Goat growth hormone,GH ELISA KIT
SG-71018 Goat Appetite-regulating hormone(GHRL) ELISA kit
SG-71019 Goat growth hormone releasing hormone,GHRH ELISA Kit
SG-71020 Goat gonadotropin-releasing hormone,GnRH ELISA Kit
SG-71021 Goat Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor(GM-CSF)ELISA Kit
SG-71022 Goat Glutathione Peroxidase (GSH-PX) ELISA kit
SG-71023 Goat hepatic lipase (HL) ELISA Kit
SG-71024 Goat Haptoglobin,Hpt/HP ELISA KIT
SG-71025 Goat Heat Shock Protein 70(HSP-70) ELISA KIT
SG-71026 Goat Interferon γ (IFN-γ) ELISA Kit
goatkeci İÇİN İLETİŞİM:

Pages: 1 2 3