Elisa Kiti

by admin 0 Comments
Elisa Kiti

Elisa Kiti

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kitleri, laboratuvarlarda spesifik proteinlerin, antijenlerin veya antikorların varlığını veya miktarını belirlemek için kullanılan immünolojik tespit yöntemlerinden biridir. Bu kitler, birçok araştırma, teşhis ve biyoteknoloji uygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

cropped ffwff

ELISA kiti genellikle şu temel adımları içerir:

  1. Kaplama (Coating): Mikroplakalar genellikle bir antijen veya antikor ile kaplanır. Bu, özellikle belirli bir maddeyi tespit etmek istediğiniz bir özelliktir.
  2. Bağlama (Binding): Numunenizdeki hedef analit, kaplanmış antijen veya antikor ile bağlanır.
  3. Yıkama (Washing): Fazla veya bağlanmamış maddeler temizlenir.
  4. Algılama (Detection): Bağlanmış analit, spesifik bir enzime bağlı ikinci bir antikor tarafından algılanır.
  5. Okuma (Reading): Genellikle renk değişikliği veya floresans gibi bir sonuç, bir okuma cihazı kullanılarak ölçülür.

ELISA kitleri, çeşitli biyokimyasal ve immünolojik analizlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, bir ELISA testi aracılığıyla belirli bir hastalığın teşhisinde veya bir laboratuvarda protein miktarının belirlenmesinde kullanılabilir.

İletişim için Tıklayınız…