Kan Sayım Cihazları

Kan sayım cihazları, kan sayım işlemini tam otomatikman insan müdahalesine gerek kalmadan kan hücrelerini sayan diagnostik bir alettir. Sayım için tek yapılması gereken hazır durumda olan cihaza sayımı yapılacak kan numunelerinin yüklenmesi ve işlemin başlatılmasıdır.

kapiler kan alimi

Prokan kan sayım cihazları dünya genelinde en az miktar kanla çalışan sistemlerdir. Anemi(kansız) hastalarda en düşük kan miktarı olan 9 ul ile çalışmaktadır. Daha düşük miktarda alınan kanlar için kapiller (kılcal) yöntem kullanılır. Daha düşük kan alımlarda ise cihaz (pre– dilüsyon) veya sonrası (postdilüsyon)  sulandırma yöntemi kullanılarak testler yapılmaktadır.

 

Prokan Kan Sayım Cihazları

Prokan Kan Sayım Cihazlara ait yayınlar …

A-) LAZER İNSAN KAN SAYIM CİHAZI PROKAN PE-7100
B-) LAZER VETERİNER KAN SAYIM CİHAZI PROKAN PE-7010VET
C-) İNSAN KAN SAYIM CİHAZI PROKAN PE-6800

D-) VETERİNER KAN SAYIM CİHAZI PROKAN PE-6800VET

KAN SAYIM KATALOG VET1 1
kan sayım cihazı
KAN SAYIM KATALOG VET2 1
kan sayım cihazları
Hemogram cihazı
veteriner kan sayım cihazı
vet kan sayım cihazı
kan sayım cihazları

Tam Kan Sayım Cihaz Tanımı:

Tam bir kan sayımı (CBC), genellikle rutin tıbbi değerlendirmenin bir parçası olarak sıralanan basit bir kan testidir. Adından da anlaşılacağı gibi, kanda bulunan farklı hücre türlerinin bir sayısıdır. CBC değerlerinin bir örneğini vermektedir. Ancak, referansın ve kullanılan birimlerin, testi gerçekleştiren laboratuvara bağlı olarak değişebileceğini unutmayalım. Aşağıdaki şekli inceleyebilirsiniz.

Kan Sayım Cihazları

Beyaz Kan Hücreleri Nedir?

Kanınız kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositler ve plazmadan oluşur.

Beyaz kan hücreleriniz, kanınızın sadece% 1’ini oluşturur, ancak etkileri büyüktür. Beyaz kan hücrelerine ayrıca lökositler de denir. Seni hastalık ve hastalıklara karşı korurlar Bağışıklık hücreleriniz olarak beyaz kan hücrelerini düşünün. 

Bir anlamda, onlar her zaman savaştalar. Virüslere, bakterilere ve sağlığınızı tehdit eden diğer yabancı istilacılara karşı savaşmak için kan akışınızdan akarlar. Vücudunuz sıkıntıda olduğunda ve belirli bir bölge saldırı altındayken, beyaz kan hücreleri, zararlı maddenin yok edilmesine ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olmak için koşuşturur.

Beyaz kan hücrelerinin tipleri

Beyaz kan hücrelerin arasında:

  • Monositler. Birçok beyaz kan hücresinden daha uzun bir ömre sahiptirler ve bakterileri parçalamaya yardımcı olurlar.
  • Lenfositler. Bakterilere, virüsler diğer potansiyel olarak zararlı istilacılara karşı savaşmak için antikorlar oluştururlar.
  • Nötrofiller. Bakterileri ve mantarları öldürür ve sindirirler. En fazla sayıda beyaz kan hücresi türü ve enfeksiyon saldırdığında ilk savunma hattınız.
  • Bazofil. Bu küçük hücreler, bulaşıcı ajanlar kanınızı istila ettiğinde alarm çalar gibi görünmektedir. Vücudun bağışıklık tepkisini kontrol etmeye yardımcı olan alerjik hastalık belirteci histamin gibi kimyasallar salgılarlar.
  • Eozinofiller. Parazitlere ve kanser hücrelerine saldırıp öldürürler ve alerjik tepkilere yardımcı olurlar.

Kanda bulunan hücrelerin tümü kemik iliğinden gelir. Yaşamlarına kök hücre olarak başlarlar ve üç ana hücre türüne (RBC’ler, WBC’ler ve trombositler) olgunlaşırlar. Sırasıyla, üç tip WBC vardır – lenfositler, monositler ve granülositler ve üç ana tip granülosit (nötrofiller, eozinofiller ve bazofiller)

Kırmızı Kan Hücreleri Nedir?

Kırmızı kan hücreleri vücutta taze oksijen taşır. Bu sağlığınız için önemlidir.   

Kırmızı kan hücreleri, deliksiz çörek gibi yassı, girintili bir merkez ile yuvarlaktır. 

Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin içindeki proteindir. Oksijen taşır. Kırmızı kan hücreleri ayrıca vücudunuzdan karbondioksiti uzaklaştırır ve nefes almanız için ciğerlere taşır. Kemik iliğinde kırmızı kan hücreleri oluşur. Genellikle yaklaşık 120 gün yaşarlar ve sonra ölürler.

Bunlar yaygın anemi türleridir:

Kan örneği, bir santrifüjde döndürülerek ayrı bileşenlerine ayrılmalıdır.

Kırmızı kan hücreleri oksijen taşır. Eritrositler olarak da bilinen RBC’ler, kanda bulunan en yaygın hücre tipidir.Her metreküp kanda 4-6 milyon hücre içerir. Sadece 6 µm çapında, RBC’ler en küçük kan damarlarını sıkacak kadar küçüktür. 120 güne kadar vücutta dolaşırlar;

Düşük sayıda WBC, WBC üretemeyen kemik iliğinin veya WBC’lerin hastalıklı bir karaciğer veya aşırı aktif bir dalak tarafından dolaşımdan artan bir şekilde çıkarılmasından kaynaklanır.

Hemoglobin oksijen taşır
Akciğerlerde, bir hemoglobin molekülü yüksek miktarda oksijenle çevrilidir, bu nedenle oksijene bağlanır. Aktif dokularda, oksijen konsantrasyonu daha düşüktür, bu yüzden hemoglobin oksijeni serbest bırakır.

Bu davranış çok daha etkili çünkü hemoglobin – oksijen bağlanması.Bu, bir oksijen molekülünün bağlanmasının, sonraki oksijen moleküllerinin bağlanmasını kolaylaştırdığı anlamına gelir. Aynı şekilde, oksijenin ayrışması diğer oksijen moleküllerinin salınmasını kolaylaştırır.Bu, hemoglobinin aktif dokuların oksijen gereksinimlerine yanıtının daha hızlı olduğu anlamına gelir.

2,3-disfosfolezat (2,3-DPG) molekülü hemoglobine bağlanır ve oksijen için afinitesini azaltır, böylece oksijen salınımını arttırır.Yüksek irtifada yaşamaya alışmış kişilerde kandaki 2,3-DPG seviyesi artar, düşük oksijen gerilimi altındaki dokulara daha fazla oksijen verilmesine izin verir.

fetal hemoglobin

İki beta zinciri yerine iki gama zinciri içerdiğinden yetişkin hemoglobinden farklıdır.Fetal hemoglobin oksijene erişkin hemoglobinden çok daha fazla afinite ile bağlanır;bu, rahimdeki bir avantajdır, çünkü düşük oksijen konsantrasyonuna rağmen fetal kanın maternal kandan oksijen almasını sağlar.

Hemoglobinin parçalanması hem yeni hemoglobin moleküllerinin sentezinde korunan ve yeniden kullanılan değerli demir içerir.Yuvarlak hücreli anemi bunlardan en yaygın olanıdır ve hemoglobin beta zincirindeki amino asitlerden birini değiştiren ve “kırılgan” olan hemoglobin üreten bir mutasyona atfedilebilir. Oksijen konsantrasyonu düşük olduğunda, RBC’ler çarpılma ve “orak” şekillenme eğilimindedir.

Kaynak: Karl Landsteiner, Nobel Laureate from Nobelprize.org

Red Gold: the epic story of blood from Public Broadcasting Service (PBS)

Kan Hücresi ve Histogram Yorumunun Klinik Yararları

Histogram analizi, genellikle iyi yorumlanırsa, daha üst düzey araştırmalar sipariş edilmeden önce bile, teşhis açısından önemli bilgiler sağlama konusunda önemli potansiyele sahip olan otomatik hemogramın ihmal edilmiş bir parçasıdır.

Kan sayım testi rutin olarak bakılması gereken bir testtir.Lakin yaşam kalitemiz için gerekli olup,  yine de altı ayda bir kontrol etmemiz gerekir. Fakat kan sayım testi yapmak için aç karınla kan vermez konsültasyonların kesin sonuçlar elde edilmektedir. başka bir deyişle, kan sayım tersti bizim bazı hastalıklara karşı maruz kaldığımızı ortaya çıkarmaktadır.

Örneğin, anemi ve demir eksikliği, daha fazla açıklamak gerekirse, vücutta bazı enfeksiyonların oluşması, bununla birlikte, ağır vakalarda iç kanamaların teşhisinde yardımcı olmaktadır.

Böylelikle,yapılacak test arasında WBC, RBC,HGB, PLT  ana parametrelerden oluşmaktadır.

Giriş:

Kan hücresi histogramları,rutin olarak kan hücrelerini saymak için kullanılan modern otomatik hematoloji analizörleri tarafından üretilir.Normal bir WBC histogramı gösterilmiştir. 

Normal WBC dağılım eğrisi.
WBC
Beyaz kan hücre grafiği WBC

Farklı lökositoz tiplerini gösterir. 

 

aaaa
Farklı lökositoz tiplerini gösterir. 
Eozinofili, bazofili ve monositozu birbirinden WBC dağılım eğrisinden ayırt etmek zordur çünkü hepsi aynı bölgede (100-150 fL) dağılır. 
a) Nötrophilia; 
b) Lenfositoz; 
c) Monositoz; 
d) Eozinofili.

RBC ve trombosit dağılım eğrisi: 

RBC’ler ve trombositler aynı odada sayılır ve aynı grafikte çizilirler genellikle 25-30 fL bölgelerinde olan eğri oluktan keyfi bir çizgi çizilir. Bu çizginin soluna doğru olan tüm hücreler trombosit, sağa RBC olarak sayılır.

ASSAS
Normal trombosit ve RBC histogramı.

 

Trombosit Nedir?

Trombositler, vücudunuzun kanamayı durdurmak için pıhtılar oluşturmasına yardımcı olan küçük kan hücreleridir.Kan damarlarınızdan biri hasar görürse trombositlere sinyal gönderir.Trombositler daha sonra hasar bölgesine koşar. hasarı düzeltmek için bir tıkaç (pıhtı) oluştururlar.Trombositlerle ilgili gerçekler

Kemik iliğin kemiklerin içindeki süngerimsi merkezdir.Trombositlerin bir diğer adı da trombositlerdir.Mikroskop altında trombosit minik bir plakaya benzer.Normal bir trombosit sayısı, mikrolitre kan başına 150.000 ila 450.000 trombosittir.Bir trombosit sayısı 10.000 – 20.000’in altına düşerse, kanama riski artar.Bazı insanlar çok fazla trombosit yapar. 

Trombosit sayınız yüksek veya düşük olursa ne olur?

Trombositopeni. Bu durumda, kemik iliğiniz çok az trombosit yapar. 

Esansiyel trombositemi. Bu durumda, kemik iliğiniz çok fazla trombosit yapar. . Doktorlar bu tip trombositemiye neyin neden olduğunu bilmiyorlar.

SSSSS
SSS

Normal WBC-RBC- PLT dağılım eğrisi aşağıdaki gibidir.

Kan Sayım Cihazları

 

 

Kan sayim cihazlari grafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim için Tıklayınız…