İnsan Kan Sayım Cihazı Lazer
İnsan Kan Sayım Cihazı
İnsan Kan Sayım Cihazı Lazer cihazımız prokancc marka olup Türkiye genelinde çok seçkin kurumlarda aktif olarak hizmet vermektedir. Bunlar arasında Koç Üniversitesi, Yedi Tepe Üniversitesi, Tübitak ve Fırat Üniversitesi.

Prokan Marka Kan Sayım Cihazlara ait uluslararası yayınlarımız için Tıklayınız…

İnsan kan sayım cihazı hakkında detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir.

 • Toplam Mutlak Parametre Sayısı 38
 • Dağılım Diagram Sayısı 4
 • Histogram Sayısı 3
 • Bilimsel Araştırma Parametre Sayısı8
 • Sayısal Mutlak Değer Parametre Sayısı 23
 
Otomatik kan sayım cihazı
Full Otomatik Hemogram Cihazı

Full Otomatik Hemogram CihazıOtomatik İnsan Kan Sayım Cihazı

İnsan Kan Sayım Cihazı Lazer

 • Full Otomatik yeni nesil lazerli ve 38 parametre 5 formül İnsan Kan Sayım Cihazı
 • WBC’nin 5 parçalı diferansiyeli
 • RBC ve PLT verilerini belirlemek için Elektriksel Empedans yöntemi
 • HGB’yi belirlemek için kolorimetrik yöntem
 • WBC verilerini belirlemek için LAZER tabanlı akış SİTOMETRİ TEKNİĞİ
 • 31 parametre + 4 dağılım diyagramı ve 3 histogram (WBC / RBC / PLT)
 • 10.4 ” TFT kapasitif renkli ekran
 • Venöz Mod / Kapiler Mod / Ön-seyreltilmiş Mod ≤20μL
 • Arayüz sowftware, Linux sistemine dayalı
 • Çalışma hızı 60 örnek / saat, otomatik bekleme ile 24 saat çalışma
 • Depolama Histogramlar dahil 50.000 örnek sonuç
 • Uygulama Bebek / Çocuk / Kadın / Erkek / Normal / Özelleştirilmiş grup cinsleri
 • Kalite kontrol: LJ; XB
 • Dil çoklu dil destekli, kullanıcı çevrimiçi olarak arayüz dilini değiştirilebilir.
 • Kalibrasyon modu: Manuel kalibrasyon ve Otomatik kalibrasyon
 • Ağırlık : 26,5 kg
 • Boyut :364 × 498 × 431 (mm)
 • Çalışma ortamı Sıcaklığı : 10-30 ℃, Nem% 70
 • Test modu: CBC + FARKLI, CBC

 PROKAN PE-7100 model Kan Sayım cihazı Ölçüm  Parametreleri:

 • WBC, Sayısal parameterleri: Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#,
 • WBC, Yüzdelik parametreleri: Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%
 • RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, otomatik olarak okuyabilmelidir.
 • 1. WBC          :Beyaz küre sayısı,
 • 2. RBC           :Kırmızı küre sayısı,
 • 3. HB : Hemoglobin,
 • 4. HCT: Hematokrit,
 • 5. MCV          :Ortalama kırmızı küre hacmi,
 • 6. MCH          :Kırmızı küredeki ortalama hemoglobin,
 • 7. MCHC        :Birim hacim kırmızı küredeki hemoglobin,
 • 8. PLT             :Trombosit sayısı,
 • 9. MPV           :Ortalama trombosit hacmi,
 • 10. PCT :Plateletkrit,
 • 11. Neu% : Nötrofil yüzdesi,
 • 12. Lym%     :Lenfosit yüzdesi,
 • 13. Mon%    :Monosit yüzdesi,
 • 14. Bas%      :Bazofil yüzdesi,
 • 15. Eos% :Eozinofil yüzdesi,
 • 16. Neu# :Nötrofil sayısı
 • 17. Lym#       :Lenfosit sayısı,
 • 18. Mon#      :Monosit sayısı,
 • 19. Bas#       :Bazofil sayısı,
 • 20. Eos# :Eozinofil sayısı
 • 21. RDW        :Kırmızı küre dağılım genişliği,
 • 22. PDW         :Trombosit dağılım genişliği,
 • 23. RDW-SD  : Eritrositlerdeki hacim büyüklüğü
 • 24. RDW-CV : Eritrositlerin histogram genişliği

 

Hematoloji Klinik Çalışma
Hematoloji Klinik Çalışma
safff

Kan sayım cihaz yeni nesil olup, İleri teknolojik bir sistemdir.

PROKAN TEKLOLOJI 2
Lazer Çalışma Tekniği
Bu nedenle, çok az kanla çalışmaktadır. Çok kansız yani anemi olan hastalarda bu makine oldukça başarıdır. Çünkü, bu yöntemle 3 damla kanla hızlı sonuç vermektedir. Böylece sistem yeni nesil ve teknolojik olması kullanıcılar için büyük avantaj sağlamaktadır. Daha detaylı açıklamak gerekirse, aynı anda bir çok testi çalışmaktadır. Üstelik çok düşük maliyetle. sistem sadece kan sayım yapmamaktadır. Bununla birlikte ön tanı ve teşhis koymaktadır. Görüldüğü gibi, ilerleyen teknoloji ile birlikte laboratuvar cihazları da önem taşımaktadır. Fakat, ülkemizde kullanılan laboratuvar cihazların % 95’i yurt dışından ithal edilmektedir. Sistem kan sayım gerçekleştirirken aynı zamanda kendi bakım ve genel temizliğini yapmaktadır. Lakin sistem aynı şekilde, test yaparken her bir parametre için ek solüsyon harcaması yapmamaktadır. Özellikle, bir tasarruf sağlamaktadır. Mesela, laboratuvar ortamında bir test ortalama 1 dakikada sonuç vermektedir. üstelik başka bir işlem yapmadan. Hatta bütün parametreler aynı anda raporlanır. Yine de bu sistem hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Kısacası, kan sayım örnek olarak, kan dışında beyin sıvısı da çalışmaktadır. Başka bir değişle kan sayım cihazı farklı numunelerle teşhis koymaktadır. Özetle, her altı ayda bir bu testleri yapmalıyız. Mesela, hayvan ile insan arasındaki hücre yapıları farklıdır. Bundan dolayı veteriner cihazların kullandığı makineler farklı bir teknoloji ile üretilmektedir. Ayrıca, laboratuvar ortamları da farklıklar göstermektedir. Oysaki, bütün canlılarda kan aynı kan. Ancak, hücre yapıları farklıdır. Örneğin, hayvanların hücre çeperleri ve yapıları insandan farklıdır. Ayrıca, insandan daha yağlı bir yapısı vardır. Mesela, hayvanlar arasında da kan hücre yapıları farklılık göstermektedir. Hatta, bir keçi ile bir koyunun hücre yapıları farklıdır. Lakin, bir at ile bir kümes hayvanın hücreleri de farklıdır. Başka bir değişle, bütün canlıların hücre yapıları farklıdır. Açıklamak gerekirse insanlar arasında da değerler arasında farklı test sonuçları bulunmaktadır. Yani, cihaz sağlık açısından oldukça yararlıdır. Örneğin, Çin’de olan bir insan ile Afrika’da yaşayan bir insanın testler arasında değişikler göstermektedir. Başka bir değişle, bölgeler arasında da canlılar arasında hücre ve değer farkları vardır. Böylelikle, cihaz üretimden sonra ve kurulum aşamasında tekrardan kalibre edilmelidir. Böylece, kan sayım cihazı çok önemlidir. Ama özel boyama yapılarak kalibre yöntemi işlevi görür. Aynı şekilde, ilk kurulumda cihazı tavşan veya güvercin kanı ile kontrol edilmelidir. Son olarak kan sayım cihazı çok önemli bir laboratuvar cihazıdır. Böylece, düzenli olarak rutin test yapmak gerekir. Özellikle, mevsimsel geçişlerde.