KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Takrolimus (FK-506, Prograf)……………………………….. 539

Tam İdrar…………………………………………………….. 540

Tam Kan……………………………………………………… 545

Taş Analizi……………………………………………………. 546

Teksifle ARB Aranması (Tbc Basil Aranması)………………. 547

Ter Testi……………………………………………………… 548

Testosteron (Total)…………………………………………. 549

Testosteron (Serbest)………………………………………. 551

Tiroglobulin (TG)……………………………………………. 552

Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH)…………………………. 554

Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH) Reseptör Antikoru……. 556

Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG)………………………….. 557

Toksoplazma Antikorları (Ig M ve Ig G)……………………. 559

Toksoplasma PCR…………………………………………… 560

Total T3 (Total Triiyodotironin, TT3)……………………….. 561

Total T4 (Total Tiroksin)…………………………………….. 562

Transferrin…………………………………………………… 564

Treponema Pallidum Hemaglutinasyon Testi

(TPIHA, TPHA)……………………………………………… 566

Trigliserid……………………………………………………. 567

Triple Test (Üçlü Tarama Testi)…………………………….. 569

Troponin I……………………………………………………. 570

Troponin T…………………………………………………… 571

Üre Nitrojen (BUN)………………………………………….. 573

Ürik Asit (Serum)…………………………………………….. 575

Ürik Asit (İdrar)……………………………………………… 578

Ürogenital Mycoplasma Kültürü ve Antibiyotik

Duyarlılık Testi…………………………………………….. 580

Üropepsinojen………………………………………………. 581

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30