KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Retikülin Antikorları…………………………………………. 499

Retikülosit Sayısı……………………………………………. 500

Ribonükleoprotein Antikorları (RNP Antikorları)…………… 502

Ristosetin Kofaktör (Plazma)……………………………….. 503

Ritonavir (Norvir)……………………………………………. 504

Rocy Mountain Spotted Fever Antikorları (Ig G)…………… 505

Romatoid Faktör (RF)……………………………………….. 506

Rotavirüs Antijeni……………………………………………. 508

Rubella Antikorları (Ig M)…………………………………… 509

Rubella Antikorları (Ig G)……………………………………. 510

Safra Asitleri ………………………………………………………………..  
Salisilat (ASA, Asetilsalisilik Asit) …………………………………….  
Scl 70 Otoantikorları (Serum) ………………………………………..  
Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) …………………………  
Semen Analizi ………………………………………………………………  
Semende Fruktoz Tayini ……………………………………………….  
Selenyum …………………………………………………………………….  
Serbest PSA …………………………………………………………………  
Serbest T3 (Triiyodotironin, FT3) …………………………………..  
Serbest T4 (Serbest Tiroksin, FT4) ………………………………….  
Serotonin (5-OH Triptamin) …………………………………………..  
Sertralin ………………………………………………………………………  
Seruloplazmin ………………………………………………………………  
Siklosporin …………………………………………………………………..  
Sitrat (İdrar) ………………………………………………………………..  
Sm Otoantikoru ……………………………………………………………  
Sodyum (Serum) ………………………………………………………….  
Sodyum (İdrar) ……………………………………………………………  
Sodyum (BOS) …………………………………………………………….  
Na-Nitroprussiat Testi (İdrar) ………………………………………..  
Spesifik Ig E ………………………………………………………………..  
Sükroz Hemoliz Testi (Şeker Su Testi) ……………………………  
Şeker Kromatografisi …………………………………………………….  

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30