KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Metotreksat………………………………………………….. 416

Mikroalbumin (MA)………………………………………….. 417

Mycobacterium Kültürü (Bactec Yöntemi ile)……………….. 419

Mycoplasma Pneumonia Antikorları IgM ve IgG…………… 420

Myoglobin (Serum)………………………………………….. 421

Myoglobin (İdrar)……………………………………………. 423

N-Asetil Glukozaminidaz (NAG)…………………………….. 424

Nazal Smear………………………………………………….. 425

Nöron Spesifik Enolaz (NSE)……………………………….. 426

N-Telopeptid (NTx)………………………………………….. 427

Nükleer Matriks Protein 22 (NMP 22)………………………. 429

5’ Nükleotidaz (5’ NT)……………………………………….. 430

Oksalat (İdrar)………………………………………………. 431

Oligoklonal Band Tayini…………………………………….. 433

Osmolalite (İdrar)…………………………………………… 434

Osmolalite (Serum)………………………………………….. 436

Osmotik Frajilite…………………………………………….. 438

Osteokalsin (Kemik G1a Proteini)………………………….. 439

Otoimmün Hastalıkların Tanısı İçin Test Paneli……………. 441

Pankreatik Amilaz …………………………………………………………  
Pankreas İslet Cell Antikor (ICA) ……………………………………  
Paraneoplastik Otoantikor Paneli ……………………………………  
Paratiroid Hormon (PTH) ………………………………………………  
Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) …………………………..  
Parvovirüs B-19 Antikorları IgG ve IgM …………………………..  
Pıhtılaşma Zamanı ………………………………………………………..  

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30