KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

KLİNİK LAB. TEST ÖNEM

KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

LABORATUVAR TESTLERİ

Allerji Testleri

Testlerin Minimum Tekrarlanma Aralıkları ……………………… 1

Laboratuvar Testlerini Etkileyen Faktörler ……………………… 2

Testler

Adenovirüs antikorları ………………………………………………….. 5

Adenozin Deaminaz (ADA) (Serum) ………………………………. 6

Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) ……………………………. 7

Aerobik ve Anaerobik Bakteri Kültürü …………………………….. 9

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon Analizi …………………… 10

Aktif Protein C Rezistansı ……………………………………………… 11

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) ………………… 12

Alanin Amino Transaminaz (ALT, SGPT) ………………………… 14

Albumin (Serum) …………………………………………………………. 16

Albumin (Bos) …………………………………………………………….. 17

Albumin (Mayi) …………………………………………………………….

Aldolaz …………………………………………………………………………

Aldosteron (Serum) ……………………………………………………..

Aldosteron (İdrar) ………………………………………………………..

Alfa-1 Antitripsin (A1 AT, AAT) ………………………………………

Alfa Fetoprotein (AFP) ………………………………………………….

Alkalen Fosfataz (ALP) ………………………………………………….

Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi ………………………….

Alüminyum ………………………………………………………………….

Amilaz (Serum) ……………………………………………………………

Amilaz (İdrar) ………………………………………………………………

Amilaz İzoenzimleri ………………………………………………………

Aminoasit Profili (Aminoasit Tarama) (Plazma, Bos, İdrar)..

Aminolevülinik Asit (ALA, Delta-ALA) ……………………………..

Amip Antikoru (Entamoeba histolytica antikoru) ……………..

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30