K İ T L E R

Elisa Kitleri 

Biyokimya Kitleri

Veteriner Biyokimya Kitleri

C İ H A Z L A R

Elisa Okuyucu Cihazlar

Elisa Yıkayıcı Cihazlar

Koagülasyon Cihazları

Biyokimya Cihazları

Kan Sayım Cihazları

İdrar Analiz Cihazları

Görüntüleme Sistemleri

Cr Sistemler

Dr Sistemler

  • Kan Gazı Cihazları
  • Pcr Real Time Sistemler 
  • Mikroskoplar
  • Binoküler Mikroskop
  • Trinoküler Mikroskop
  • Veteriner Sperma Mikroskobu
  • Veteriner Dijital Mikroskop

【 Sosyal Medya 】【 Bize Katılın 】【 Abone ol 】【 Yorum Yapınız】