ÜRÜNLER

ÜRÜNLER,  CİHAZLAR  ve  K İ T L E R  hakkında  

                        Firmamız, çok çeşitli sitokinler olmak üzere çeşitli antijenleri, proteinleri ve peptidleri tespit eden Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Tahlili (ELISA) kitleri (ve özel elisa kiti ürünleri) Ayrıca, İnsan ve Hayvan Hematolojisi Kan Sayım cihazları, Biyokimya yanı sıra Elisa Okuyucular ve Yıkayıcıları cihazların yanı sıra IFA, RİA kitlerini tedarik etmektedir.

httpsresimlink.comeF2YW

 

 

 

 

 

 

 

Elisa Kitleri 

Biyokimya Kitleri

Veteriner Biyokimya Kitleri

C İ H A Z L A R

Elisa Okuyucu Cihazlar

Elisa Yıkayıcı Cihazlar

Koagülasyon Cihazları

Biyokimya Cihazları

Elisa kit çalışması
Şekil: Elisa-testleri sandwich yöntem

Kan Sayım Cihazları

İdrar Analiz Cihazları

Görüntüleme Sistemleri

Cr Sistemler

elisa plak
Elisa Plate
Dr Sistemler
  • Kan Gazı Cihazları
  • Pcr Real Time Sistemler 
  • Mikroskoplar
  • Binoküler Mikroskop
  • Trinoküler Mikroskop
  • Veteriner Sperma Mikroskobu
  • Veteriner Dijital Mikroskop

【 Sosyal Medya 】【 Bize Katılın 】【 Abone ol 】【 Yorum Yapınız】