SG-50126 Balık Süperoksit Dismutaz(SOD)ELISA kiti 48T/96T
SG-50127 Balık Tümörü Nekroz Faktörü α(TNF-α) ELISA Kiti 48T/96T
SG-50201 Balık Glutatyon Peroksidaz (GSH-PX) ELISA kiti 48T/96T
SG-50203 Balık Glutatyon Redüktaz (GR)ELISA Kiti 48T/96T
SG-50260 Balık İnterlökin-1 beta(IL-1β )ELISA kiti 48T/96T
SG-50261 Balık malondialchehyche(MDA)ELISA Kiti 48T/96T

Pages: 1 2 3