Header Image - ''Sınırsız Hizmet Anlayışı''

Tag Archives

One Article

Tez İçin-Proje Başvuru nasıl yapılır?

by admin 4.073 Comments
TEZ Projesi Başvurusu İçin;

Tez Projelerinin yürütücüleri Tez danışmanıdır. Bir danışman en fazla 2 tane lisansüstü projesi 1 tane lisans projesi alabilir.

  1. > Yükseklisans Tez Projesi: 7.500,00 TL
  2. > Sanayi İşbirliği Yükseklisans Tez Projesi:11.250,00 TL
  3. > Doktora/ Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 15.000,00 TL
  4. > Sanayi İşbirliği Doktora Tez Projesi: 22.500,00 TL
  5. > Lisans Projesi : 3.000,00 TL
  • * Ayrıca, sanayi kuruluşunun vereceği destek açık bir şekilde belirtilmek şartıyla toplam bütçenin en az %20 si ayni veya nakdi olarak sanayi kuruluşu tarafından sağlanmalı. BAPK biriminin her yıl belirlediği destek miktarlarının % 50 fazlası ile desteklenir.
  • * Yükseklisans Tez Projesi Başvurularında, enstitüden alınmak üzere öğrencinin dersleri geçtiğine dair yazı; Doktora Tez Projesi Başvurularında ise yeterliliği geçtiğine dair yazı alınarak başvuru evrakları ile birlikte BAPK’ ya teslim edilmelidir.
  • * Sanayi İşbirliği Tez Projelerinde; üniversitemiz personeli araştırmacı ile proje ortağı yetkilisi imzalarının yer aldığı, ortaklar arasında proje dair görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil vb. konularının belirtildiği Proje Ortaklık Sözleşmesi (Tez Projesi Başvuru Evraklarında Mevcuttur.) imzalanması gerekir. Başvuru esnasında Proje Ortaklık Sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir.
  • * Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.
  • * Proje Başvuruları BAP Komisyonu tarafından incelenip karara bağlandıktan sonra proje yürütücüsüne (Tez öğrencisinin danışmanına) e-mail ile bilgi verilir.

Bilisel Araştırma Kitleri Markaları:

MYBİOSOURCE
PROKAN
SİNOGENECLON
DİATEK