KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

TTP                  Trombotik Trombositik Purpura

ULN                 Normalin Üst Sınırı

URI                  Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

UTI                  Üriner Sistem Enfeksiyonu

VCA                 Viral Kapsid Antijen

VDRL               Venereal Disease Research Labarotory VIP                Vasoaktif İntestinal Polipeptid

VLDL               Çok Düşük Dansiteli Lipoprotein

VMA                Vanilmandelik Asit

vWF                 von Willebrand Faktör

VZV                 Varisella Zoster Virüs

WB                  Western Blot/İmmunoblot

WBC                Akyuvar

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30