KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

SMA                 Ardışık Multıbl Analizör

ssDNA            Tek Zincirli DNA

STD                 Seksüel Geçişli Hastalıklar

T3                     Triiyodotironin

T4                     Tiroksin

TA                    Tüp Aglutinasyon

TB                    Tüberküloz

TBG                 Tiroksin Bağlayıcı Globulin

TCA                 Doku Kültürü Assay TDE(2DE)      İki Boyutlu Elektroforez

TDM                Terapotik İlaç Monitorizasyonu

Tdt                  Terminal Deoksinüleotidil Transferaz

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30