KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Amniyotik Sıvı Analizi (Lesitin/Sfingomyelin Oranı)………..

Amonyak……………………………………………………..

Androstenedion (AD)………………………………………..

Anjiotensin II…………………………………………………

Anjiotensin Konverting Enzim (ACE)………………………..

Antidiüretik Hormon (ADH), (Serum)………………………..

Antidiüretik Hormon (ADH), (İdrar)…………………………

Anti ds-DNA (Çift Zincirli DNA antikoru)………………….

Antifosfolid Tanısının Değerlendirilmesi……………………

Anti-Gliadin Antikorları IgA ve IgG

(Gliadin Antikorları; AGA)…………………………………

Anti-Glomerular Bazal Membran Antikoru (AGBM)…………

Anti Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru (Anti-GAD)…….

Anti-İnsülin Antikoru (İnsülin Antikoru)…………………….

Anti-Kardiyolipin Antikorları IgM ve IgG

(ACA, aCL antikorları)……………………………………..

Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2…………………………..

Anti-Nöronal Antikor Tip 2 (Anti-Rİ, ANNA-2)………………

Anti-Nöronal Nükleer Antikor-Tip1; ANNA-1 (Anti-HU)…….

Anti-nötrofilik sitoplazmik (c-ANCA, p-ANCA)

Otoantikorları………………………………………………

C-ANCA Antikoru (PR3 ANCA)……………………………..

P-ANCA Antikoru (MPO ANCA, Anti-MPO)                            

Anti-Nükleer Antikor (ANA, FANA)…………………………..

Anti-Parietal Hücre Antikoru……………………………….

Anti-Retikülin Antikoru……………………………………….

Anti-Sentromer Antikor (ACA)……………………………

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30