KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Pirüvat……………………………………………………….. 451

Pirüvat Kinaz (PK)……………………………………………. 453

Plazminojen Aktivitesi (Plazma)…………………………….. 454

Porfirinler ve Porfobilinojenler (İdrar)……………………… 455

Potasyum (Serum)…………………………………………… 457

Potasyum (İdrar)…………………………………………….. 460

Potasyum (BOS)……………………………………………… 462

Prealbümin (Tiretin)…………………………………………. 463

Pridinolin Kollajen Crosslinks (Pridonilin)…………………. 465

Primidon (Mysoline)…………………………………………. 466

17 Alfa Hidroksi Progesteron………………………………. 467

Progesteron (PG)……………………………………………. 468

Prolaktin (PRL)………………………………………………. 470

Prostat Spesifik Antijen (PSA)………………………………. 472

Prostatik Asit Fosfataz……………………………………… 474

Protein Total (Serum)……………………………………….. 475

Protein (İdrar)……………………………………………….. 477

Protein (BOS)………………………………………………… 479

Protein Elektroforezi (Serum)……………………………….. 480

Protein Elektroforezi (İdrar)………………………………… 482

Protein S Aktivitesi………………………………………….. 483

Protein S Antijeni…………………………………………….. 484

Protrombin Aktivitesi (Faktör II)…………………………… 485

Protein C Aktivitesi………………………………………….. 486

Protein C Antijeni……………………………………………. 487

Protrombin Zamanı (PTZ)……………………………………. 488

Protoporfirin Eritrosit (FEP)………………………………… 490

Psödokolinesteraz (Serum)…………………………………. 491

Radioallergosorbent Test (Ig E Antikorları, Multi-Allergen) .. 493 RAST®Testi               494

Rapamycin (Sirolimus)………………………………………. 495

Renin Aktivitesi (Plazma, PRA)………………………………. 496

Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV) Antikorları………………. 498

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30