KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

Kappa Hafif Zincir …………………………………………………………  
Karbamazepin ……………………………………………………………..  
Karnitin (Serbest) …………………………………………………………  
Karoten ……………………………………………………………………….  
Karsinoembriyonik Antijen (CEA) ……………………………………  
Katekolaminler (Plazma) (Epinefrin, Norepinefrin,Dopamin)  
Katekolaminler (İdrar) ………………………………………………….  
17 Ketosteroidler ………………………………………………………….  
Kızamık Antikorları (Rubeola Ig M ve Ig G) ……………………..  
Kızamıkçık Antikorları (Rubella Ig M ve Ig G) …………………..  
Kist Hidatik Spesifik IgE ………………………………………………..  
Kist Hidatik Hemaglütinasyon Testi (Serolojik) ………………..  
Klonozepam (Rivotril) …………………………………………………..  
Klor (Serum) ………………………………………………………………..  
Klor (BOS) …………………………………………………………………..  
Klor (İdrar) ………………………………………………………………….  
Kolesterol ……………………………………………………………………  
Kolesterol-HDL …………………………………………………………….  
Kolesterol-LDL ……………………………………………………………..  
LDL-Alt Grupları (LDL-Subfractionation) (Plazma) ………..  
Kolesterol-VLDL ……………………………………………………………  
Kolinesteraz II (Pseudokolinesteraz) ………………………………  
Kompleman Komponent C1q (C1q) ………………………………….  
Kompleman C3 ……………………………………………………………..  
Kompleman C4 ……………………………………………………………..  
Koproporfirin ……………………………………………………………….  
Kortizol (Hidrokortizon) (Serum) ……………………………………  
Kortizol (İdrar) (Serbest) ………………………………………………  
Kreatin (Serum) …………………………………………………………..  
Kreatin (İdrar) ……………………………………………………………..  
Kreatin Fosfokinaz (CK; Kreatin Kinaz) ……………………………  
Kreatin Fosfokinaz MB (CK-MB) ……………………………………..  
Kreatinin (Serum) ………………………………………………………..  
Kreatinin (İdrar) ……………………  
Kreatinin Klerensi ……………………  
Krom (Cr) ………………  
Kryofibrinojen …………  
Kryoglobulin ……………  
Kurşun (Pb) …  
   

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30