KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin

İdrarda Redüktan Madde…………………………………… 285

İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi paneli)…………….. 286

  1. Akut Lösemi Paneli (ALL)………………………………. 287
    1. Kronik Lösemi Paneli (KLL)…………………………….. 288

İmmünfiksasyon Elektroforezi……………………………… 289

İmmünglobulin A (Ig A)……………………………………… 290

İmmünglobulin D (Ig D)…………………………………….. 291

İmmünglobulin E (Ig E)……………………………………… 292

İmmünglobulin G (Ig G)…………………………………….. 293

Ig G Alt tipleri……………………………………………….. 295

İmmünglobulin M (Ig M)…………………………………….. 296

İndirekt Coomb’s……………………………………………. 297

İnhalant Allerjenler………………………………………….. 298

İnsülin………………………………………………………… 299

İnsülin Like Growth Faktör-1 (IGF, Somatomedin C)……… 301

İyot (I)……………………………………………………….. 303

Jo-1 Otoantikorları………………………………………….. 304

Kabakulak Antikorları IgM ve IgG (Mumps Antikorları)…… 305

Kadmiyum (Cd)………….…………………………………… 306

Kalay…………………………………………………………. 307

Kalsitonin (Tirokalsitonin)………………………………….. 308

Kalsiyum (Ca, Serum)……………………………………….. 310

Kalsiyum (İyonize)…………………………………………… 313

Kalsiyum (İdrar)……………………………………………… 315

Kanama Zamanı (Ivy Bleeding Time)……………………….. 317

Kan Grupları ve Rh Tayini…………………………………… 319

Kan Kültürü (Hemokültür)…………………………………… 320Kan Ph          321

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30