Header Image - Sınırsız Hizmet Anlayışı

Category Archives

5 Articles

SİNOGENECLON MARKA ELİSA KİTLERİ

by admin
sinofrwdfgwegfwr
SİNOGENEKLON

SİNOGENEKLON

dergiler-yayinlar-makaleler-article-purchased-journal-research-clinical-elisa-human-rat-rabbit


İnsan HEPCİDİN -ELISA Kiti SinoGeneClon-Catalog No-SG-10182
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=101182


Serumdaki VDR seviyesi, bir İnsan Vitamin D Reseptörü (VDR) ELISA Kiti (Katalog numarası: SG-10743, SinoGeneClon Biotech Co., Ltd,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ ) kullanılarak belirlendi. S1319562X20300073

Measurement of NOx, eNOS, and ADMA levels in tissue
Tissue NOx, eNOS, and ADMA levels are measured by Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) kit (SinoGeneClon Biotech Co., Ltd.,
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302020000801128&tlng=en
T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK tarafından 116O027 proje -Tez No: 2019–006

 • Sinogeneclon Biotech
 • Tavşan Lütinleştirici Hormon – LH (Cat No: SG-0004Rb, SinoGeneClon Biotech Co.,Ltd., China )
 • Tavşan Folikülü Uyarıcı Hormon – FSH (Cat No: SG-0001Rb,SinoGeneClon Biotech Co.,Ltd., China)
 • Tavşan İnhibin alfa – INHA (Cat No: SG-0015Rb, SinoGeneClon Biotech Co.,Ltd., Çin)
 • Malondialdehit – MDA (Cat No: SG-50252, SinoGeneClon Biotech Co., Ltd., Çin)
 • Süperoksit Dismutaz – SOD (Cat No: SG-0061Rb, SinoGeneClon Biotech Co., Ltd., Çin)
 • Katalaz – CAT (Cat No: SG-50185, SinoGeneClon Biotech Co.,Ltd., China)
 • Glutatyon Peroksidaz – GPx (Cat No: SG-0120Rb, SinoGeneClon Biotech Co., Ltd., Çin)
  https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6748/10248946.pdf?sequence= 1 & isAllowed = y

 • İnsan Serumu OPG ELISA, SinoGeneClon Biotech Co Kit,
  Enzim bağlantılı immünosorbent test (ELISA) kiti (OPG ELISA, SinoGeneClon Biotech Co Kit) ile nicel olarak ölçülmüştür
  Mısırlı Romatolog Cilt 42, Sayı 3, Temmuz 2020, Sayfa 183-188
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110116420300545
 •  

 • Biyokimya tahlilleri: CRP, NGAL, TNFa, Presepsin (SinoGeneClon Biotech, Hangzhou,
  https://www.kireports.org/article/S2468-0249(20)30608-2/fulltext

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
İdrarda IGFBP-7 ve TIMP-2 Seviyesinin Ölçülmesi
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/6393/647980.pdf?sequence=1

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji ve Kimya Dergisi-Araştırma Makalesi
Human Bax, HER-2 ve Caspase-9 ELISA kitleri Sinogeneclon Co., Ltd.’den alınmıştır.

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/31089

 

Sıçan İnsülin reseptörü Elisa kiti SinoGeneClon Biotech Co. Ltd.’den satın alınmıştır.
ORİJİNAL MAKALE- DOI: 10.23937/2377-3634/1410091

https://clinmedjournals.org/articles/ijdcr/international-journal-of-diabetes-and-clinical- araştırma-ijdcr-5-091.php?jid=ijdcr

 

Araştırma Makalesi Cilt 2019 |Makale No 7028314 | https://doi.org /10.1155/2019/7028314 Dunaliella salina Mikroalglerinin Sıçanlarda Thioacetamide- (TAA-) ile İndüklenen Hepatik Karaciğer Fibrozisi Üzerindeki Terapötik Etkisi: TGF-β ve MMP9’un Rolü
Tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) , interlökin-6 (IL-6), dönüştürücü büyüme faktörü (TGF-β), kollajen I, alfa düz kas aktin (α-SMA), metalloproteinaz-9 (MMP9) ve metalloproteinaz-1 doku inhibitörleri (TIMP- 1) SinoGeneClon Biotech Co., Ltd.’den temin edilen ELIZA kitleri kullanılarak belirlendi.

özellikler


European Journal of Radiology
DOI: 10.1016/j.ejrad.2018.04.007
Serum Cystatin C seviyeleri

https://ihale.org/app_files/2018/11/Article_Dosyalar_2_1e0fc542.pdf

İLETİŞİM

Formlar-

by admin 28 Comments
 1. Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 2. Proje Sonuçları
 3. Proje Raportörü hakkında
 4. Sonuç Raporu Değerlendirme nasıl gerçekleşir?
 5. Ara Raporlar nasıl hazırlanır?
 6. Ara Rapor Değerlendirme  nasıl yapılır?
 7. Sipariş Formu nasıl oluşturulur?
 8. Proje Avansı nedir?
 9. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi nasıl yapılır?
 10. Proje Ülkelere Göre Günlük Yevmiye Miktarı nedir?
 11. Banka Hesap No hakkında
 12. Proje ürünleri ve Teknik Şartnameler
 13. Proje Bilimsel Toplantı Katılım hakkında
 14. Proje Harcama Pusulası hakkında
 15. Proje Öneriler ve Değerlendirmeleri nelerdir?

Daha fazla bilgi için tıklayınız..

Kaynak: Akdeniz Üniv. BAP projeleri

SORU – CEVAP

by admin 13 Comments
Türkiye genelinde, veteriner kan sayım cihazları, elisa kitleri, rat mouse, human, bovine, direk çalışma, indirek çalışma şekli bulunmaktadır.

Elisa Kitlerin çalışması hakkında soru ve cevaplar