Header Image - ''Sınırsız Hizmet Anlayışı''

Blog

9 Articles

KLİNİK LAB. TEST ÖNEMLİ BİLGİLER

by admin
LABORATUVAR TESTLERİ
Testlerin Minimum Tekrarlanma Aralıkları ………………………1 
Laboratuvar Testlerini Etkileyen Faktörler ………………………2 
Testler  
Adenovirüs antikorları …………………………………………………..5 
Adenozin Deaminaz (ADA) (Serum) ……………………………….6 
Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) …………………………….7 
Aerobik ve Anaerobik Bakteri Kültürü ……………………………..9 
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Mutasyon Analizi ……………………10 
Aktif Protein C Rezistansı ………………………………………………11 
Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) …………………12 
Alanin Amino Transaminaz (ALT, SGPT) …………………………14 
Albumin (Serum) ………………………………………………………….16 
Albumin (Bos) ……………………………………………………………..17 
Albumin (Mayi) ……………………………………………………………. 
Aldolaz ………………………………………………………………………… 
Aldosteron (Serum) …………………………………………………….. 
Aldosteron (İdrar) ……………………………………………………….. 
Alfa-1 Antitripsin (A1 AT, AAT) ……………………………………… 
Alfa Fetoprotein (AFP) …………………………………………………. 
Alkalen Fosfataz (ALP) …………………………………………………. 
Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi …………………………. 
Alüminyum …………………………………………………………………. 
Amilaz (Serum) …………………………………………………………… 
Amilaz (İdrar) ……………………………………………………………… 
Amilaz İzoenzimleri ……………………………………………………… 
Aminoasit Profili (Aminoasit Tarama) (Plazma, Bos, İdrar).. 
Aminolevülinik Asit (ALA, Delta-ALA) …………………………….. 
Amip Antikoru (Entamoeba histolytica antikoru) …………….. 

SİNOGENECLON MARKA ELİSA KİTE AİT ULUSLARARASI MAKALE VE DERGİ YAYINLARI

by admin

dergiler-yayinlar-makaleler-article-purchased-journal-research-clinical-elisa-human-rat-rabbit


Human HEPCİDİN -ELISA Kit SinoGeneClon-Catalog No-SG-10182
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=101182


The VDR level in the serum was determined using a Human Vitamin D Receptor (VDR) ELISA Kit (Catalog number: SG-10743, SinoGeneClon Biotech Co., Ltd,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X20300073

Measurement of NOx, eNOS, and ADMA levels in tissue
Tissue NOx, eNOS, and ADMA levels are measured by Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) kit (SinoGeneClon Biotech Co., Ltd.,
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302020000801128&tlng=en


T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK tarafından 116O027 proje -Tez No: 2019–006

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ
İdrarda IGFBP-7 ve TIMP-2 Seviyesinin Ölçülmesi
https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/6393/647980.pdf?sequence=1

Hacettepe Üniversitesi Journal of Biology and Chemistry-Research Article
Human Bax, HER-2 and Caspase-9 ELISA kits were from Sinogeneclon Co., Ltd.

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/31089

Rat İnsulin receptor Elisa kit was purchased from SinoGeneClon Biotech Co. Ltd.
ORIGINAL ARTICLE- DOI: 10.23937/2377-3634/1410091

https://clinmedjournals.org/articles/ijdcr/international-journal-of-diabetes-and-clinical-research-ijdcr-5-091.php?jid=ijdcr

Research Article Volume 2019 |Article ID 7028314 | https://doi.org/10.1155/2019/7028314 Therapeutic Effect of Dunaliella salina Microalgae on Thioacetamide- (TAA-) Induced Hepatic Liver Fibrosis in Rats: Role of TGF-β and MMP9
Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin-6 (IL-6), transforming growth factor (TGF-β), collagen I, alpha-smooth muscle actin (α-SMA), metalloproteinase-9 (MMP9), and tissue inhibitors of metalloproteinase-1 (TIMP-1) were determined using ELIZA kits procured from SinoGeneClon Biotech Co., Ltd.

https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/7028314/


European Journal of Radiology
DOI: 10.1016/j.ejrad.2018.04.007
Serum levels of Cystatin C

https://ihale.org/app_files/2018/11/Article_Dosyalar_2_1e0fc542.pdf

ANASAYFA

by admin

Firmamız, 16 yıldır Türkiye genelinde biyomedikal ürünlerin tedarikini yapmaktadır. Çok çeşitli sitokinler İnsan, Fare, Sıçan, Sığır, Tavşan, Tavuk, Domuz, Maymun, Keçi, Koyun, Köpek, Gine Domuzu ile reaktifi olan binlerce ELISA kitini ayrıca;  At, Balık, Kedi, Hamster, Eşek, Ördek, Güvercin, Deve, Kaz, Bitki vb.  türlerden örneklerle kullanılabilen bir çok ELISA kitine sahibiz . ELISA kitleri, serum, plazma ve doku homojenatları, ayrıca hücre kültürü lizatları ve süpernatanları içeren çok çeşitli numune tipleriyle kullanılabilir. de dahil olmak üzere çeşitli antijenleri, proteinleri ve peptidleri tespit eden Enzim Bağlantılı İmmünosorbent Tahlili (ELISA) kitleri (ve özel elisa kiti ürünleri) tedarik etmektedir. Detaylar için Tıklayınız...HumanRat, Rabbit, Chicken, Bovine, Pig, Monkey, Goat, Sheep, Dog, Gine Pig,  Mouse çok kapsamlı kataloğumuz, çeşitli biyokimyasal yolları ve kanser, insülin sinyal yolu ve oksidatif stres gibi hastalık durumlarını araştırmak için kullanılabilecek ELISA kitlerinin Uluslararası arenada bilimsel yayınlara katkıda bulunmak. Bazı Bilimsel Araştırma kitlerimiz için Tıklayabilirsiniz.

Firmamız, çok sayıda antijen, protein ve peptidin tespiti için Enzim Bağlantılı İmmunosorbent Tahlili ( ELISA Bilimsel Araştırma Kitleri ) kitleri sağlamaktadır.
Çok çeşitli tür reaktivitesi sunuyoruz Detaylar için birimle iletişime geçebilirsiniz.

Human, elisa, Rat, Rabbit, Chicken, İnsan , Fare , Sıçan , Sığır , Tavşan, Bovine, Pig, firmamiz, Goat

Human, elisa, Rat, Rabbit, Chicken, İnsan , Fare , Sıçan , Sığır , Tavşan, Bovine, Pig, firmamiz, Goat, Sheep, Dog, Mouse
 • ELİSA KİTLERİ
 •  Özel ELISA Kiti
 • Kuş ELISA Kitleri
 •  Sığır ELISA Kitleri (inek, sığır)
 •  Deve ELISA Kitleri
 •  Köpek ELISA Kitleri (Köpek)
 •  Tavuk ELISA Kitleri
 •  Eşek ELISA Kitleri
 •  Ördek ELISA Kitleri
 •  Equine ELISA Kitleri (At)
 •  Feline ELISA Kitleri
 •  Balık ELISA Kitleri
 •  Keçi ELISA Kitleri
 •  Kaz ELISA Kitleri
 • Domuzu ELISA Kitleri
 •  Hamster ELISA Kitleri
 •  İnsan ELISA Kitleri
 •  Maymun ELISA Kitleri
 •  Fare ELISA Kitleri (Murin)
 •  İnsan Primat ELISA Kitleri
 •  Güvercin ELISA Kitleri
 •  Bitki ELISA Kitleri
 •  Domuz ELISA Kitleri
 •  Primat ELISA Kitleri
 •  Tavşan ELISA Kitleri
 •  Fare ELISA Kitleri
 •  Koyun ELISA Kitleri

Bilimsel Yayın Desteği nasıl yapılır?

by admin 0 Comments
Sinogeneclon Biotech Kitlere ait bazı Bilimsel Yayınlar
 • Bilimsel Yayın Desteği nasıl yapılır?
 • Yayın Süreklilik Desteği Proje Başvurusu nasıl yapılır?
 • Dış Kaynaklı Projeleri Özendirme Desteği Proje Başvurusu nasıl yapılır?
 • Patent-Model-Tescil Desteği için- Proje Başvurusu nasıl yapılır?
 • Bilimsel Yayın Desteği Başvurusu nasıl yapılır?
 • Revizyon Notları
 • Teklif Değerlendirme
 • Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 • Harcama Pusulası nedir?
 • Uluslararası Yayın ve derğiler hakkında(  SinoGeneClon elisa kit, nytimes, Global Health, Medicine, Healthcare, International, Journal of Medical, NIH, National Center for Biotechnology Information, Science, AMERICAN JOURNAL, INTERNATIONAL JOURNAL, Fast Publication,Pharma and Bio Sciences, NCBI, pubmed,nlm, Journal of AOAC, OBGYN, Wiley Online Library, europe PMC, Springer Open journals, Chin Med, SCI, SCI EXP)
 •  

Makale ve Yayınlarımız

Tez İçin-Proje Başvuru nasıl yapılır?

by admin 4.073 Comments
TEZ Projesi Başvurusu İçin;

Tez Projelerinin yürütücüleri Tez danışmanıdır. Bir danışman en fazla 2 tane lisansüstü projesi 1 tane lisans projesi alabilir.

 1. > Yükseklisans Tez Projesi: 7.500,00 TL
 2. > Sanayi İşbirliği Yükseklisans Tez Projesi:11.250,00 TL
 3. > Doktora/ Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 15.000,00 TL
 4. > Sanayi İşbirliği Doktora Tez Projesi: 22.500,00 TL
 5. > Lisans Projesi : 3.000,00 TL
 • * Ayrıca, sanayi kuruluşunun vereceği destek açık bir şekilde belirtilmek şartıyla toplam bütçenin en az %20 si ayni veya nakdi olarak sanayi kuruluşu tarafından sağlanmalı. BAPK biriminin her yıl belirlediği destek miktarlarının % 50 fazlası ile desteklenir.
 • * Yükseklisans Tez Projesi Başvurularında, enstitüden alınmak üzere öğrencinin dersleri geçtiğine dair yazı; Doktora Tez Projesi Başvurularında ise yeterliliği geçtiğine dair yazı alınarak başvuru evrakları ile birlikte BAPK’ ya teslim edilmelidir.
 • * Sanayi İşbirliği Tez Projelerinde; üniversitemiz personeli araştırmacı ile proje ortağı yetkilisi imzalarının yer aldığı, ortaklar arasında proje dair görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil vb. konularının belirtildiği Proje Ortaklık Sözleşmesi (Tez Projesi Başvuru Evraklarında Mevcuttur.) imzalanması gerekir. Başvuru esnasında Proje Ortaklık Sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir.
 • * Projenin içeriği ve proje kapsamında yapılacak çalışmalar doğrultusunda etik raporu gerektiği durumda başvuru evraklarına eklenecektir. Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.
 • * Proje Başvuruları BAP Komisyonu tarafından incelenip karara bağlandıktan sonra proje yürütücüsüne (Tez öğrencisinin danışmanına) e-mail ile bilgi verilir.

Bilisel Araştırma Kitleri Markaları:

MYBİOSOURCE
PROKAN
SİNOGENECLON
DİATEK

Formlar-

by admin 28 Comments
 1. Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 2. Proje Sonuçları
 3. Proje Raportörü hakkında
 4. Sonuç Raporu Değerlendirme nasıl gerçekleşir?
 5. Ara Raporlar nasıl hazırlanır?
 6. Ara Rapor Değerlendirme  nasıl yapılır?
 7. Sipariş Formu nasıl oluşturulur?
 8. Proje Avansı nedir?
 9. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi nasıl yapılır?
 10. Proje Ülkelere Göre Günlük Yevmiye Miktarı nedir?
 11. Banka Hesap No hakkında
 12. Proje ürünleri ve Teknik Şartnameler
 13. Proje Bilimsel Toplantı Katılım hakkında
 14. Proje Harcama Pusulası hakkında
 15. Proje Öneriler ve Değerlendirmeleri nelerdir?

Daha fazla bilgi için tıklayınız..

Kaynak: Akdeniz Üniv. BAP projeleri
trusted online casino malaysia minyak dagu mega888 pussy888 xe88 joker123 super 8 ways ultimate casino malaysia live22 mega888 免费电影 casino malaysia 918kiss