CD3 epsilon Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0239] (ET1607-29)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • IHC-P
 • IP
 • FC

REAKTİVİTE

 • İNSAN
Western blot analysis of CD3 epsilon on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-29, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: human thymus tissue lysate
Lane 2: Jurkat cell lysate

GFP Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0243] (ET1607-31)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IP

REAKTİVİTE

Western blot analysis of GFP on K562 cell lysates
 transfected with GFP. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-31, 1/1,000) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.

Fosfo-JAK2 (Y1007+Y1008) Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY24-03] (ET1607-34)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • IHC-P
 • IP

REAKTİVİTE

 • İNSAN
 • FARE
 • FARE
ICC staining of Phospho-JAK2(Y1007+Y1008) in Hela cells (green). Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 1% Blocker BSA for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with the primary antibody (ET1607-34, 1/50) for 1 hour at room temperature, washed with PBS. Alexa Fluor®488 Goat anti-Rabbit IgG was used as the secondary antibody at 1/1,000 dilution. The nuclear counter stain is DAPI (blue).

JAK2 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0245] (ET1607-35)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
JAK2'nin farklı lizatlar üzerinde Western blot analizi. Proteinler bir PVDF membranına aktarıldı ve oda sıcaklığında 1 saat boyunca PBS içinde %5 BSA ile bloke edildi. Primer antikor (ET1607-35, 1/500), oda sıcaklığında 2 saat boyunca %5 BSA içinde kullanıldı. Keçi Anti-Rabbit IgG - HRP Sekonder Antikoru (HA1001) 1:5,000 seyreltmede oda sıcaklığında 1 saat kullanıldı. Pozitif kontrol: Şerit 1: A549 hücre lizatı Şerit 2: MCF-7 hücre lizatı

N Cadherin Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY02-46] (ET1607-37)logo pubmed

ALINTI

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • FC

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Western blot analysis of N Cadherin on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-37, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: SH-SY5Y cell lysate
Lane 2: Hela cell lysate
Lane 3: NIH/3T3 cell lysate

Stat3 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikoru [SY34-01] (ET1607-38)logo pubmed

ALINTI

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
 • ZEBRA BALIĞI
Western blot analysis of Stat3 on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-38, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: SiHa cell lysate
Lane 2: SW480 cell lysate
Lane 1: PC-12 cell lysate
Lane 2: SHG-44 cell lysate

NADPH oksidaz 4/NOX4 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0214] (ET1607-4)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Western blot analysis of NADPH oxidase 4/NOX4 on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-4, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: JAR cell lysate
Lane 2: SH-SY5Y cell lysate

Fosfo-STAT3 (S727) Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY24-09] (ET1607-39)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Western blot analysis of Phospho-STAT3(S727) on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-39, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: Hela cell lysate
Lane 2: A431 cell lysate
Lane 1: NIH/3T3 cell lysate
Lane 2: Jurkat cell lysate

Smad3 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY25-01] (ET1607-41)logo pubmed

ALINTI

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • FC

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Western blot analysis of Smad3 on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-41, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: A549 cell lysate
Lane 2: mouse spleen tissue lysate

Smad1 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0254] (ET1607-42)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
ICC staining of Smad1 in Hela cells (green). Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 1% Blocker BSA for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with the primary antibody (ET1607-42, 1/50) for 1 hour at room temperature, washed with PBS. Alexa Fluor®488 Goat anti-Rabbit IgG was used as the secondary antibody at 1/1,000 dilution. The nuclear counter stain is DAPI (blue).

alfa düz kas Aktin Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY25-03] (ET1607-43)logo pubmed

ALINTI

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • IHC-P
 • FC
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
 • ZEBRA BALIĞI
Western blot analysis of alpha smooth muscle Actin on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-43, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control:
Lane 1: A549 cell lysate
Lane 2: Hela cell lysate
Lane 3: NIH/3T3 cell lysate
Lane 4: mouse heart tissue lysate

Phospho-p95/NBS1 (S343) Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0215] (ET1607-5)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
PC-3M hücrelerinde (yeşil) Phospho-p95/NBS1'in (S343) ICC boyaması. Formalin ile sabitlenmiş hücreler, oda sıcaklığında 10 dakika süreyle TBS içinde %0.1 Triton X-100 ile geçirgenleştirildi ve oda sıcaklığında 15 dakika süreyle %1 Bloker BSA ile bloke edildi. Hücreler, oda sıcaklığında 1 saat boyunca birincil antikor (ET1607-5, 1/50) ile incelendi, PBS ile yıkandı. Alexa Fluor®488 Keçi anti-Rabbit IgG, 1/1.000 seyreltmede ikincil antikor olarak kullanıldı. Nükleer karşı leke DAPI'dir (mavi).

TCF3 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY0258] (ET1607-47)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • FC

REAKTİF

 • İNSAN
1/50 seyreltmede (kırmızı) TCF3 antikorlu 293 hücrenin etiketlenmemiş bir kontrol (birincil antikor ile inkübasyonsuz hücreler; siyah) ile karşılaştırıldığında akış sitometrik analizi. İkincil antikor olarak Alexa Fluor 488-konjuge keçi anti tavşan IgG kullanıldı.

CDK1 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SM01-44] (ET1607-51)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Farklı lizatlar üzerinde CDK1'in Western blot analizi. Proteinler bir PVDF membranına aktarıldı ve oda sıcaklığında 1 saat boyunca PBS içinde %5 BSA ile bloke edildi. Primer antikor (ET1607-51, 1/500), 2 saat boyunca oda sıcaklığında %5 BSA içinde kullanıldı. Keçi Anti-Rabbit IgG - HRP Sekonder Antikoru (HA1001) 1:5,000 seyreltmede oda sıcaklığında 1 saat kullanıldı. Pozitif kontrol: Şerit 1: Jurkat hücre lizatı Şerit 2: U937 hücre lizatı

alfa düz kas Aktin Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY02-64] (ET1607-53)logo pubmed

ALINTI

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P
 • FC

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Western blot analysis of alpha smooth muscle Actin on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-53, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: A431 cell lysate
Lane 2: Hela cell lysate
Lane 3: NIH/3T3 cell lysate
Lane 4: mouse heart tissue lysate
Lane 5: mouse smooth muscle tissue lysate

Fosfo-GSK3 (SK3 alpha(Y216)+SK3 beta(Y279)) Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY26-05] (ET1607-54)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
A431 hücrelerinde (yeşil) Phospho-GSK3(alfa+beta)(Y216+Y279)'un ICC boyaması. Formalin ile sabitlenmiş hücreler, oda sıcaklığında 10 dakika süreyle TBS içinde %0.1 Triton X-100 ile geçirgenleştirildi ve oda sıcaklığında 15 dakika süreyle %1 Bloker BSA ile bloke edildi. Hücreler, oda sıcaklığında 1 saat süreyle birincil antikor (ET1607-54, 1/50) ile incelendi, PBS ile yıkandı. Alexa Fluor®488 Keçi anti-Rabbit IgG, 1/1.000 seyreltmede ikincil antikor olarak kullanıldı. Nükleer karşı leke DAPI'dir (mavi).

DNAJC15 Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY26-04] (ET1607-52)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • IHC-P

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
DNAJC15'in insan karaciğer doku lizatları üzerinde Western blot analizi. Proteinler bir PVDF membranına aktarıldı ve oda sıcaklığında 1 saat boyunca PBS içinde %5 BSA ile bloke edildi. Primer antikor (ET1607-52, 1/500), 2 saat boyunca oda sıcaklığında %5 BSA içinde kullanıldı. Keçi Anti-Rabbit IgG - HRP Sekonder Antikoru (HA1001) 1:5,000 seyreltmede oda sıcaklığında 1 saat kullanıldı.

Topoizomeraz Ⅱ alpha Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY27-00] (ET1607-59)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • IHC-P
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
 • YAPMAK
 • YAPMAK
Farklı lizatlar üzerinde Topoizomeraz Ⅱ alfanın Western blot analizi. Proteinler bir PVDF membranına aktarıldı ve oda sıcaklığında 1 saat boyunca PBS içinde %5 BSA ile bloke edildi. Primer antikor (ET1607-59, 1/500), 2 saat boyunca oda sıcaklığında %5 BSA içinde kullanıldı. Keçi Anti-Rabbit IgG - HRP Sekonder Antikoru (HA1001) 1:5,000 seyreltmede oda sıcaklığında 1 saat kullanıldı. Pozitif kontrol: Şerit 1: fare testis doku lizatı Şerit 2: MCF-7 hücre lizatı

VASP Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY02-16] (ET1607-6)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • IP

REAKTİF

 • İNSAN
Western blot analysis of VASP on different lysates using anti-VASP antibody at 1/1,000 dilution.
Positive control:  
Lane 1: Hela         
Lane 2: MCF-7 
Lane 3: HT29

Phospho-GSK3 beta (Ser 9) Rekombinant Tavşan Monoklonal Antikor [SY02-71] (ET1607-60)

UYGULAMALAR

 • Dünya Bankası
 • ICC
 • EĞER
 • IHC-P

REAKTİF

 • İNSAN
Western blot analysis of Phospho-GSK3 beta(Ser 9) on different lysates. Proteins were transferred to a PVDF membrane and blocked with 5% BSA in PBS for 1 hour at room temperature. The primary antibody (ET1607-60, 1/500) was used in 5% BSA at room temperature for 2 hours. Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody (HA1001) at 1:5,000 dilution was used for 1 hour at room temperature.
Positive control: 
Lane 1: Hela cell lysate
Lane 2: A549 cell lysate

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17