Turkish English French German
Biyokimya Kitleri

Biyokimya Kitleri


  • Filtre
  • Arama
  Urun AdI Urun Kodu Marka
Biyokimya Kitleri

Asit Fosfataz Son nokta yöntemi (PNPP)

Asit Fosfataz Kinetik yöntemi

Albumin

Alkol (Etanol)

Alkalen Fosfataz (DEA)

Alkalen Fosfataz Kolorimetrik Yöntem

ALT / TGP

AST / TGO

AST / TGO - ALT / TGP Kolorimetrik

Amonyak

Amilaz E-PNPG7

Amilaz CNPG3

Bikarbonat Enzimatik Yöntem

Bilirubin Total ve Direkt

Direkt Bilirubin (DCA Yöntem)

Total Bilirubin (DCA Yöntem)

Kalsiyum TBM

Kalsiyum Arsenazo III

Klorür

Kolesterol (Toplam)

Non Esterifiye Kolesterol

HDL-Kolesterol çöktürücü

HDL-Kolesterol Direkt Yöntem

HDL-Kolesterol Kalibratör

LDL-Kolesterol Direkt Yöntem

LDL- Kolesterol KalibratörüKolinesteraz

CK-NAC

CK-MB

Kreatinin

G6-PDH

Gamma-GT

Glikoz

Hemoglobin

İnorganik Fosfor

Demir (SFBC)

Demir (Ferene) Doğrudan

Demir TDBK

Demir UIBC

LDH (LDH-P)

Lipaz

Magnezyum + kırmızı kan hüc

Fosfolipidler

Total Protein Biuret yöntemi

ABD Protein pirogalol Kırmızı yöntemi

Trigliserid

Üre (Kolorimetrik Yöntem)

Üre UV HL (Yüksek Doğrusallık)

Üre (UV Kinetik)

Ürik Asit

Kontrol Sera

BIOLABO multikalibratör

 

Biolabo